Aanbod

Ouderschapsbemiddeling

Het is mogelijk dat gemaakte afspraken na verloop van tijd niet meer werken en voor nieuwe frustraties en/of conflicten zorgen. Een nieuwe partner, een nieuw samengesteld gezin, ouder wordende kinderen, …
Samen kunnen we tijdens een ouderschapsbemiddeling bekijken wat er nodig is om de rust te herstellen.

Echtscheidingsbemiddeling

Jullie hebben beslist om uit elkaar te gaan. Dit zorgt voor een hele reorganisatie, met veel vragen en onzekerheden tot gevolg. Emoties kunnen oplaaien en juridisch moet er een hele hoop geregeld worden. Dit moeilijke proces alleen doorkomen, is vaak niet evident. Wij kunnen jullie hierbij helpen.

(Echt)scheidingsbemiddeling is zowel mogelijk voor gehuwde koppels als voor feitelijk of wettelijk samenwonende partners.

We hebben speciale aandacht voor de noden van de kinderen. Terwijl het partnerschap stopt, loopt het ouderschap door. Het is heel belangrijk dat kinderen niet gekneld raken in de conflicten van hun ouders. We werken naar een regeling toe die voldoende leefbaar is voor iedereen. Een oplossing op maat.

Bredere familiale context

Daarnaast kunnen jullie bij ons terecht voor bemiddelingen in de bredere familiale context. Spanningen of conflicten met broers/zussen, (schoon)ouders, grootouders en (klein)kinderen kunnen een zware impact hebben op jouw leven (en dat van je gezin). Wij brengen iedereen rond de tafel en trachten het proces te begeleiden om terug écht in gesprek te gaan.

 • conflicten in het kader van erfenissen
 • herstel van contact tussen broers en zussen, tussen kleinkinderen en grootouders
 • een compromis vinden in het samen zorg dragen voor de hulpbehoevende ouders
 • ...

Tine

Sinds 2006 werk ik voor de hogeschool Odisee op de campus in Brussel (vroeger HUB - EHSAL). Als trajectbegeleider en coach ervaar ik op de hogeschool welke impact familiale conflicten hebben op mensen. Ik begeleid studenten in hun zoektocht naar oplossingen. Van daaruit groeide de interesse om mij bij te scholen en te starten als familiaal bemiddelaar in bijberoep.

Verbinding tussen mensen zoeken is mijn passie. Daarvoor is dialoog nodig, maar in moeilijke en emotionele omstandigheden is het niet evident om een goede communicatie op gang te brengen. Als bemiddelaar help ik graag om die communicatie stap voor stap op te bouwen om zo tot een gedragen duurzame oplossing te komen.

Lid van UwBemiddelaars

Ine

Al zolang ik me kan herinneren wil ik vooral graag met mensen werken. Hen helpen, ondersteunen om te komen tot een voor hen positieve verandering. De afgelopen jaren heb ik dit ook met heel veel passie en plezier gedaan. Al geruime tijd ben ik werkzaam in de sociale sector, waarbij ik ben gestart met het werken met jongeren en hun gezinnen binnen de bijzondere jeugdzorg. De afgelopen 10 jaar werk ik als gezinsbegeleidster voor een CKG in Vilvoorde.

Wat ik zo bijzonder vind aan bemiddelen, is het principe dat partijen zelf meester blijven over hun conflict, en dat er wordt gewerkt aan een akkoord dat gedragen wordt door ALLE partijen; met oog voor persoonlijke noden en verwachtingen… Als gezinsbegeleidster word ik regelmatig geconfronteerd met de gevolgen/impact van een (v)echtscheiding op het gezin en meer bepaald op de kinderen. In mijn opdracht zal ik steeds trachten om hen in de bemiddeling ook een stem te geven.

Conflict doet iets met mensen. Het vergt veel energie en zuigt leeg. Er is geen ruimte meer om naar elkaar te luisteren. Hierin wil ik graag het verschil maken en samen met mensen op weg gaan, zoeken, wat er nodig is om het gesprek terug aan te gaan en ruimte te creëren om opnieuw te luisteren en het conflict hanteerbaar te maken.

Lid van People Interaction

Team

Tine Casteele
 • coach en docent bij hogeschool Odisee
 • bachelor gezinswetenschappen in opleiding
 • erkend familiaal bemiddelaar en vrijwillig burenbemiddelaar
Ine Geurts
 • bachelor orthopedagogie
 • gezinsbegeleidster
 • erkend familiaal bemiddelaar

Vanuit de overtuiging dat bemiddeling de oplossing kan zijn om op duurzame wijze een einde te maken aan een conflict, startte elk van ons met veel enthousiasme aan de opleiding ‘bemiddeling in familiezaken’.

Op het juiste moment kruisten we elkaars pad en deelden we de passie om bemiddeling op een coachende, ondersteunende en verbindende wijze vorm te geven. Wij hebben binnen het proces van bemiddeling veel aandacht voor het welbevinden van alle betrokkenen, zonder hierbij het juridische aspect uit het oog te verliezen. We willen komen tot oplossingen die gedragen worden door alle partijen.

Werkwijze

We starten met een kennismakingsgesprek, waarbij we ons voorstellen en luisteren naar jullie verhaal. Tijdens dit gesprek leggen we uit wat een bemiddeling inhoudt en volgens welke principes we werken. Op basis van deze informatie kunnen jullie en weloverwogen beslissing nemen tot bemiddeling.

Als jullie kiezen voor bemiddeling, wordt het bemiddelingsprotocol ondertekend en worden er een aantal gesprekken ingepland. Het aantal gesprekken is afhankelijk van jullie vraag (complexiteit) en jullie tempo. Het uiteindelijke bemiddelingsakkoord wordt in een overeenkomst gegoten.

Tarieven

Voor het kennismakingsgesprek vragen we 75,00€.
De verdere bemiddelingsgesprekken worden gefactureerd aan 95,00€ per uur.
Voor het opstellen van juridische documenten, vragen we eveneens 95,00€ per uur.

Betalingsmodaliteiten

Betalen kan contant of via Payconiq.
Jullie betalen in principe elk de helft van deze bedragen.

Bemiddeling

Bemiddeling is een vorm van conflicthantering. Het is een proces waarbij jullie onder begeleiding van een bemiddelaar het gesprek aangaan om tot een billijke oplossing te komen voor jullie conflict. Jullie zijn de onderhandelaars en bepalen zelf waarover wordt gesproken. Onze meerwaarde is dat wij tijdens dit proces de agenda bewaken en jullie zullen ondersteunen om op een respectvolle, constructieve en oplossingsgerichte manier te werk te gaan. Met aandacht voor alle belangen en emoties, trachten wij de dialoog tussen jullie terug op gang te brengen.

Principes

De bemiddeling is vrijwillig. Je kiest dus zelf of je aan de bemiddeling deelneemt en je hebt ook het recht om de bemiddeling op elk moment stop te zetten.

De bemiddelaar is onpartijdig.Wij kiezen geen kant voor één partij maar werken voor jullie allebei even hard.

Alles wat gezegd wordt tijdens de bemiddeling is vertrouwelijk. Het kan nooit achteraf in een procedure tegen elkaar gebruikt worden. De bemiddelaar is gebonden door het beroepsgeheim.

We werken zo transparant mogelijk en zorgen ervoor dat jullie allebei even goed geïnformeerd zijn én blijven.

Protocol

Wanneer jullie na het kennismakingsgesprek besluiten verder te gaan met bemiddeling, dan ondertekenen we samen het bemiddelingsprotocol. Dit is een schriftelijke overeenkomst waarin jullie zich engageren om samen een bemiddeling aan te gaan. In de overeenkomst wordt verduidelijkt wat er verwacht wordt van jullie en wat de taak van de bemiddelaar is. De werkwijze en de kostprijs van de bemiddeling worden toegelicht.

Overeenkomst

Als jullie een akkoord hebben bereikt, dan wordt er een overeenkomst opgesteld.
Als jullie graag hebben dat de overeenkomst dezelfde waarde heeft als een vonnis, is dit zeker mogelijk. De overeenkomst moet dan ter homologatie worden voorgelegd aan de rechtbank. Wij kunnen hiermee helpen, vraag gerust verdere uitleg.
Het kan ook zijn dat jullie slecht eens akkoord bereiken rond een aantal afspraken. Er kan dan al een ‘deelakkoord’ worden ondertekend. De elementen waar nog geen akkoord over bestaat, kunnen eventueel tijdens verdere bemiddelingsgesprekken aan bod komen.

Bemiddeling via rechtsbijstand

Wat indien je wil bemiddelen, maar de kosten van de bemiddelaar niet kan betalen? Als je voldoet aan bepaalde inkomensvoorwaarden voor rechtsbijstand, dan is het mogelijk dat de overheid tussenkomt in de kosten. Dit kan zowel bij een vrijwillige als bij een gerechtelijke bemiddeling.
Bij vragen, aarzel dan niet ons hierover te contacteren. Wij kunnen samen met jou bekijken of je hierop beroep kan doen. We kunnen ook zeggen welke papieren je moet verzamelen en de aanvraag tot het bekomen van rechtsbijstand voor je indienen.

 • informatie geven over de regelingen die getroffen moeten worden. Zowel praktische als financiële regelingen kunnen aan bod komen (verdeling van (on)roerende goederen, regelingen ivm verzekeringen, rekeningen, fiscaliteit, …)
 • ieders noden en belangen naast elkaar zetten en ze bespreekbaar maken (met speciale aandacht voor de noden van jullie kinderen)
 • het opmaken van een EOT-overeenkomst of een ouderschapsplan (ouderlijk gezag, verblijfsregeling, kostenregeling, communicatie/overleg tussen ouders, …)
 • de gemaakte (deel)overeenkomst ter homologatie indienen bij de rechtbank
 • gesprekken voeren met de kinderen (als ze oud genoeg zijn en alle partijen hiervoor openstaan)
 • het traject begeleiden bij de notaris indien er een gezamenlijk onroerend goed is (zoals bv de gezinswoning)
 • ...
 • het ouderschapsplan aanpassen (regelingen over gezag, verlijf en/of kosten)
 • nieuwe afspraken maken rond de opvoeding van de kinderen
 • werken aan contactherstel tussen kinderen en ouders
 • de rol van de nieuwe partner(s) definiëren
 • de conflicten in een nieuw samengesteld gezin in kaart brengen en bespreekbaar maken
 • ...

Contact

Wij zijn bereikbaar via telefoon of mail:

Adresgegevens:

Stuivenbergbaan 33
2800 Mechelen
Brusselsesteenweg 376
2800 Mechelen